Ασφάλεια & Όροι Χρήσης

Ασφάλεια Αγορών

Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω του Ιστοτόπου χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer). To SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του server του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.Tο growacademy.eu διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό προστασίας του ομίλου Comodo, αναγνωρισμένου ως κορυφαίου στον τομέα της ασφάλειας των συναλλαγών.

Όροι Χρήσης

Καλωσορίσατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Orion Smartwatches. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Orion Smartwatches αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας SA Social Active Ltd. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους επισκέπτες του ιστοτόπου:

Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

"SA SOCIAL ACTIVE LTD", δ.τ. "Orion Smartwatches"
Κένεντι 45, 1076 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
VAT ID: CY10301347A
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: ΗΕ 301347
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 232779
Εξυπηρέτηση Πελατών (Ελλάδα) - +30 2182188082 - 83
Email: support@orionsmartwatches.com

Περιεχόμενο

Η Orion Smartwatches διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο του ιστοτόπου ηλεκτρονικού εμπορίου https://orionsmartwatches.com   (στο εξής: Ο Ιστότοπος) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο (στο εξής: ο Πελάτης). Η Orion Smartwatches δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους (Links)

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με ιστοτόπους τρίτων (links). Η παροχή των links από την Orion Smartwatches δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών. Επίσης, η Orion Smartwatches δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοτόπων αυτών ή για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Τα links παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών. Οι χρήστες επισκέπτονται τους ιστοτόπους τρίτων με αποκλειστική ευθύνη τους.

Δηλώσεις Πελάτη

Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση του Ιστοτόπου είναι ακριβείς. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της Orion Smartwatches ή θυγατρικών της ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Orion Smartwatches ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του Ιστοτόπου καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του Ιστοτόπου ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Λανθασμένη τιμή προϊόντος

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν.

Πνευματικά Δικαιώματα

Η Orion Smartwatches αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης του Ιστοτόπου εκτός ρητών εξαιρέσεων.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από συνεργαζόμενες με την Orion Smartwatches επιχειρήσεις, στις οποίες διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα του πελάτη με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Orion Smartwatches για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του σε συνεργαζόμενες με την Orion Smartwatches επιχειρήσεις με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97). Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών (support@orionsmartwatches.com) .