Τεχνικές Πληροφορίες

Συμβατότητα με Λειτουργικά Συστήματα

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας συμβατότητας με Android & iOS λειτουργικά συστήματα.

pinakas_1.jpg

Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών

pinakas_1.jpg