Θέσεις Εργασίας

Οι ενεργές θέσεις εργασίας ανακοινώνονται στον δικτυακό τόπο http://orion.workable.com. Η Orion Smartwatches χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της Workable για την διαδικασία πρόσληψης νέων στελεχών.

Οι τρέχουσες ανοιχτές θέσεις εργασίας είναι:

  • Secretarial & Accounting Support Administrator (SAS0001)
  • Technical Support Agent (TS0001)